Sven Tobreluts

Sven Tobreluts

tegevjuht

+372 5552 1465

sven.tobreluts@tartumaa.ee

*

Sven seab Tartumaa arengusuundi koostöös omavalitsusjuhtidega, kavandab ja algatab Tartu maakonna arendustegevusi ning koostööprojekte, on maakondlike, Lõuna-Eesti ja üle-eestiliste koostööalgatuste eestvedaja.   

Kristi Jõesaar

Kristi Jõesaar

kommunikatsioonijuht

+372 5196 8458

kristi.joesaar@tartumaa.ee

*

Kristi  kajastab omavalitsuste liidu tööd ja tegevusvaldkondade saavutusi  liikmetele, koostööpartneritele ja avalikkusele.

Kaidi Randpõld

Kaidi Randpõld

arendusspetsialist

+372 5326 8963

kaidi.randpold@tartumaa.ee

Heili Uuk

Heili Uuk

peaspetsialist

+372 730 5216, +372 5886 2500

heili.uuk@tartumaa.ee

*

Heili koordineerib Peipsiveere ja kohaliku omaalgatuse programmi  ning vastutab  omavalitsuste liidu asjaajamise eest.

Kersti Kõiv

Kersti Kõiv

heaolu valdkonna juht

+372 5192 9558

kersti.koiv@tartumaa.ee

*

Kersti vastutab heaoluvaldkonna arendamise, maakonna arengustrateegia heaoluvaldkonna tegevuste seire ning maakonnaülese koostöö koordineerimise eest siseturvalisuse valdkonnas.

Astrid Hallik

Astrid Hallik

kultuurinõunik

+372 5649 1696

astrid.hallik@tartumaa.ee

*

Astridi töö on Tartumaa kohalike omavalitsuste kultuurikorralduslike ühistegevuste koordineerimine, maakonna arengustrateegia kultuurivaldkonna seire ja arendustegevuste kavandamine.

Kairi Vasemägi

Kairi Vasemägi

haridusnõunik

+372 730 5269, +372 515 9225

kairi.vasemagi@tartumaa.ee

*

Kairi koordineerib Tartumaa haridusvaldkonna koostöövõrgustikke ja -kogusid, maakondlikke õpilasüritusi ja ainevõistlusi ning riiklikke ja omavalitsusüleseid tegevusi hariduse valdkonnas.   

Allan Hallik

Allan Hallik

haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

+372 5196 3684

allan.hallik@tartumaa.ee

*

Allan on partner Tartumaa haridusasutustele ennetustegevuste kavandamisel ja elluviimisel ning veab eest valdkondlikku koos- ja võrgustikutööd.


Mariliis Maremäe

Mariliis Maremäe

projektijuht

+372 5396 4479

mariliis.maremae@tartumaa.ee

*

Mariliis juhib Lõuna-Eesti kuue maakonna koostööprojekti "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored".

Jaanika Orav

Jaanika Orav

noorsootöö projektijuht

+372 5782 0185

jaanika.orav@tartumaa.ee

*

Jaanika arendab projektiga "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored" seotud tegevusi  Tartumaal ja  juhib projekti "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal"(NEET) . 

Sille Kask

Sille Kask

projektijuht-hoolduskoordinaator

+372 5390 2436

sille.kask@tartumaa.ee

*

Sille  on projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonijätkumudeli rakendamine Tartumaal“ juht. Hoolduskoordinaatorina on Sille abiks kompleksse abivajadusega inimestele ja nende lähedastele tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamisel Elva vallas.

Laura Perillus

Laura Perillus

hoolduskoordinaator

+372 5196 0475

laura.perillus@tartumaa.ee

*

Laura töö on olla toeks kompleksse abivajadusega inimestele ja nende lähedastele tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamisel  Peipsiääre, Nõo ja Tartu vallas.

Ranno Palloson

Ranno Palloson

hoolduskoordinaator

+372 53908327

ranno.palloson@tartumaa.ee

*

Ranno töö on olla toeks kompleksse abivajadusega inimestele ja nende lähedastele tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamisel  Luunja, Kambja ja Kastre vallas.

Villem Lõbu

Villem Lõbu

kestliku arengu nõunik

+372 516 8521 

villem.lobu@tartumaa.ee

*

Villem nõustab Tartumaa 

 omavalitsusi kestliku arengu teemadel, viies ettevõtlike elanike igapäevaste tegevustega kokku nii valdkonna parimaid praktikaid kui ka julgemaid unistusi.   

Silvia Leiaru

Silvia Leiaru

projektijuht

+372 5665 0956

silvia.leiaru@tartumaa.ee

*

Silvia eestvedamisel viiakse  ellu  Tartu- ja Viljandimaa koostööprojekti "Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine" tegevusi.

Piret Arusaar

Piret Arusaar

ettevõtluse projektijuht

+372 516 2945

piret.arusaar@tartumaa.ee

*

Pireti eestvedamisel viiakse ellu Interregi Läänemere programmi projekti “eRural resilience", samuti koordineerib ta maakondlikku koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtluse tugiorganisatsioonide võrgustikuga