Tartumaa

Loov Vald

Tartumaa 7 valda alustasid kahe aastast  Loov Vald-kogukonnakiirendi teekonda. Rohkem loe siit

Tutvuge

Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõuga

      siin 
ja tehke sellele oma ettepanekuid kuni 10.11.2022.

Ole meie tegemistega kursis

Uudised ja sündmused

 „Valdkondadeülene ennetustöö konverents“.

„Valdkondadeülene ennetustöö konverents“.

24. novembril „Valdkondadeülese ennetustöö konverentsil “ Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, käisid turvalisuse valdkonna eestvedajad ja ennetusvaldkonna koostööpartnerid üle kogu Eesti kuulamas ministeeriumite vaadet ning tutvumas heade praktikate näidetega.  Esindatud olid Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.  Kohal olid ka kõik 4 täna kohalikes omavalitsustes ametis olevat ennetustöö spetsialisti.

Aasta õpitegu 2022 tunnustus tuli meie õuele

Aasta õpitegu 2022 tunnustus tuli meie õuele

Aasta õpitegu 2022 konkursil sai tunnustatud omavalitsuste liidu algatus - Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogramm.
Uhkusega saame öelda, et programmi hing ja eestvedaja oli meie Astrid Hallik.
Nõu ja teoga aitas kaasa hea partner Ragnar Siil Creativity Lab OÜ-st, mis tõttu arendus- ja koolitusprogramm valmis sünergilises koosloomes. 

Õpetajate päeva tervitus

Õpetajate päeva tervitus

Kallid õpetajad, õppijate toetajad, hariduselu edendajad.

Kaunist õpetajate päeva!

8

Omavalitsust

153 912

Elanikku

3349 km²

Pindala

1

Saar

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Liidu eesmärk on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.